Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 15 2015

rzeszow
05:08
3029 97c8
Reposted frommart6na mart6na viaedhell edhell

April 08 2015

rzeszow
14:44
Reposted fromsamuso samuso viavogel vogel
rzeszow
14:42
1141 e9c5 500
Reposted frompulperybka pulperybka viajestjuzwiosna jestjuzwiosna
rzeszow
14:39
6218 cdab 500
Reposted fromMeshirr Meshirr viaRaya Raya
rzeszow
14:39
7654 70bf 500
Reposted fromSiTLar SiTLar viaRaya Raya

March 26 2015

rzeszow
04:45

March 14 2015

rzeszow
19:32
Reposted fromsaureus saureus viasiostrzyca siostrzyca

March 13 2015

rzeszow
08:47
0636 56e8
Reposted fromkalafiorowa kalafiorowa viavogel vogel
rzeszow
05:31
8353 c06a
Reposted fromkwasmilosz kwasmilosz viavogel vogel
rzeszow
05:25
5790 57af 500
EA: Po rozpakowaniu pierogi okazują się puste. Farsz jest DLC.
Ubisoft: Pierogi rozpadają się w trakcie gotowania.
Rockstar: Nie masz mikrofalówski? Sory, na wersję do gotowania w garnku musisz poczekać półtora roku.
CDProjekt: Pierogi gotują się 15 godzin / masz za mały garnek. Poczekaj na Enchanced Edition.
Valve: Tylko 2 pierogi.
Activision: Dokładnie te same pierogi, które jadłeś tydzień temu. I miesiąc temu. I rok temu. I w zeszłej dekadzie...
Bethesda: Nie zrobili dobrych pierogów od kilkunastu lat, ale fanowskie nadzienia są spoko.
Molyneux: Pierogi miały mieć farsz z trufli i kawioru. Mają ser biały.
GSC Game World: Pierogi dla twardzieli.
Kickstarter: Kupujesz pierogi za dychę. Przynosisz do domu i okazuje się, że musisz jeszcze dopłacić.
Indie: Pascal polecał te pierogi, bo sklejaczka zrobiła mu loda. Po dramie na twitterze Pierogi 2 cancelled.
Reposted fromkelu kelu viaczinok czinok
rzeszow
05:23

These Amazing Interiors Will Inspire You

var imagebase='file://D:/Program Files (x86)/FeedReader/'; These Amazing Interiors Will Inspire You (42 pics) 15:34 07.03.2015, Maxx, amazing, World Of Technology There are some pretty incredible interiors captured in these pictures. If you're looking to redecorate, you've come to the right place for inspiration.

Reposted fromlockes lockes viakasiarzyna kasiarzyna

March 03 2015

rzeszow
04:57
2423 7921 500
Dzień kobiet
Reposted frompzak pzak viasiostrzyca siostrzyca
rzeszow
04:52
9238 f44e
Cola-Hovershoes
Reposted frommaximized maximized viajestjuzwiosna jestjuzwiosna
rzeszow
04:51
7689 7c38
Reposted fromkalafiorowa kalafiorowa

February 18 2015

rzeszow
05:11
3416 466e 500
Reposted fromyouatemyenchilada youatemyenchilada
rzeszow
05:10
rzeszow
05:03
0561 cfb0
Reposted fromvounsky vounsky viasiostra siostra

January 08 2015

rzeszow
21:28
rzeszow
21:26
Simultaneously warming up and illuminating x-mas dinner.
(Kids, don't try this at home!)
Reposted fromArchimedes Archimedes vianiggertits niggertits
rzeszow
21:26
7885 3f9d
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl