Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 08 2015

rzeszow
21:25
Reposted fromSpecies5618 Species5618 viaRaya Raya
21:24
8977 2162 500
Reposted fromSinfulTosh SinfulTosh viaRaya Raya
rzeszow
21:24
6250 f29f 500
Reposted fromphilipp philipp viajestjuzwiosna jestjuzwiosna
rzeszow
21:23
Reposted fromexi exi viajestjuzwiosna jestjuzwiosna

January 07 2015

rzeszow
22:53
rzeszow
22:52
Play fullscreen
Historia Pegasusa
skąd się wziął? Nie, nie z ruskiego bazaru. Biznes który przerodził się w Żywą Legendę rozkręcił jeden z najbogatszych dziś Polaków. Jak trafił pod nasze strzechy, dlaczego powstał ekskluzywny model IQ-502, dlaczego pad Gracza 2 nie miał przycisków start i select, ile kosztowało pudełkowe wydanie Golden Five i Golden Four zawierające nawet drukowaną polską instrukcję?
Bardzo ciekawy materiał z najnowszej historii naszego kraju :>

http://carts.emunes.pl/albums/userpics/10013/IMG_0366.png
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viapl pl
rzeszow
22:50
6529 b281 500
Reposted fromFinrod Finrod viajestjuzwiosna jestjuzwiosna
rzeszow
22:49
4025 9132
Reposted fromkrzysk krzysk viajestemhardkorem jestemhardkorem
rzeszow
22:45
5620 8cd8 500
Reposted fromkalafiorowa kalafiorowa viasiostra siostra
rzeszow
22:43
1492 055c
Reposted fromvogel vogel

January 06 2015

rzeszow
06:40
2075 04cf 500
great party table
Reposted frombecurious becurious vialosbananos losbananos
06:37
6456 b800

h0odrich:

'sike'

Reposted fromRuisu-kun Ruisu-kun

December 16 2014

08:10
0462 2cbe 500
Reposted fromerial erial viaSzczurek Szczurek

November 12 2014

rzeszow
22:00
7257 4e4e 500
Reposted fromhumanparasit humanparasit viasiostra siostra

October 26 2014

rzeszow
18:41
1871 b76b 500
Reposted fromtelewizja telewizja viadivi divi
rzeszow
18:40
8629 83d3
Reposted fromkjuik kjuik viadivi divi

October 09 2014

rzeszow
04:58
9893 b8dc
Reposted fromdarthsadic darthsadic viav3bso v3bso

September 19 2014

rzeszow
19:29
3352 dbff
Reposted frompora-na-mora pora-na-mora viadupablada dupablada

September 14 2014

06:28
0212 4023
Reposted fromRuisu-kun Ruisu-kun

September 13 2014

rzeszow
07:13
Reposted frompl pl viaczinok czinok
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl